Vedení účetnictví

V oblasti účetnictví poskytujeme následující služby:

 • zaúčtování dokladů
 • vedení a tisk pokladní knihy a účetního deníku
 • sledování sald na bankovních účtech
 • přiznání k dani z příjmu
 • sestavení účetní závěrky a účetních výkazů
 • evidenci závazků a pohledávek
 • evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • přiznání k silniční dani

Nabízíme průběžné zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby dle aktuálních zákonných norem.
Měsíčně, případně kvartálně zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmu, k dani silniční či daně z nemovitosti.

 • zpracování účetních dokladů,
 • zpracování účetnictví v členění dle středisek popř. zakázek,
 • vyhotovení sestav dle požadavků klienta,
 • zastupování nebo asistence na úřadech při kontrolách a jednání s úřady FÚ,
  ZP, ÚP, ČSSZ, Statistika...,
 • zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků,

Software, který využíváme, je pravidelně aktualizován dle aktuálních účetních a daňových zákonů, standardů a předpisů.

Vedení účetnictví

Nabízíme průběžné zpracování účetnictví nebo daňové evidence pro právnické a fyzické osoby dle aktuálních zákonných norem.

Vedení daňové evidence

Zpracování dokladů, evidenci závazků a pohledávek, vedení a tisk pokladní knihy a peněžního deníku, evidence dlouhodobého hmotného majetku, sledování sald bankovních účtů, přiznání k dani z přidané hodnoty,

Zpracování mezd

Registrace zaměstnavatele i zaměstnance na OSSZ a ZP, měsíční zpracování mezd, sestavení přehledů pojistného, zpracování výplatních lístků a mzdových listů, vystavení příkazu k úhradě

Provádíme kontrolu, poradenství a dohled nad správností vedení účetnictví, případně daňové evidence, mzdové a personální agendy v případě, že jej zpracovává klient.

 • konzultace a účetní poradenství,
 • zpracování daňových přiznání,
 • daň z příjmů právnických, fyzických osob,
 • daň z přidané hodnoty,
 • daň silniční,
 • daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí,
 • daň darovací,
 • zakládání nových společností,
 • zavedení účetnictví, případně daňové evidence,
 • zpětné zpracování účetnictví,
 • zpracování podkladů pro úvěry u bank,
 • supervize - dohled nad správností vedení účetnictví,
 • archivace dokumentů a účetní agendy,
 • zpracování vnitropodnikových směrnic,
 • spolupráce s daňovým poradcem

Ing. Kateřina Krepsová

Tel.: +420 605 844 752
E-mail.: katerina@kkdane.cz

Dlouhá 1804, 666 01 Tišnov
: 70292167

Kancelář:
Zahradnická 223/6, 603 00 Brno
Zobrazit na mapě →